Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Rozrywka

2010.08.09 g. 21:04

Art Konfrontacje - plener rzeźbiarski w przestrzeni publicznejART KONFRONTACJE (plener rzeźbiarski w przestrzeni publicznej) MIEJSCE: Pole Mokotowskie (Warszawa) TERMIN: 15 sierpnia-15 września 2010

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej FREE ART we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków realizuje projekt pleneru rzeźbiarskiego pt. ART KONFRONTACJE w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy na Polu Mokotowskim.

 

 Tematem przewodnim jest rzeźba parkowa, a więc taka, która dopasowana jest do otaczającej jej przyrody i roślinności. Pragniemy poprzez upublicznienie procesu twórczego rzeźbiarzy przybliżyć mieszkańcom Warszawy sztukę, zainteresować działalnością twórczą artystów mieszkających w stolicy.

 

 

 Antonina Wysocka

 

 Przewidujemy udział 7 artystów rzeźbiarzy, którzy na terenie Pola Mokotowskiego (na tyłach Pubu Merlin przy jeziorku), będą wykonywali zaprojektowane przez siebie wcześniej rzeźby. Każdy przechodzień będzie mógł przyglądać się procesowi twórczemu artystów, od początku pracy do jej zakończenia. W trakcie trwania pleneru będzie można porozmawiać z twórcami o wykonywanych rzeźbach i o sztuce. Pragniemy, aby impreza ta stała się corocznym wydarzeniem kulturalnym stolicy.
 Nasz projekt jest wydarzeniem nie tylko na skalę całego miasta, ale również Polski, gdyż od lat 70. XX w. w Warszawie nie odbył się żaden plener rzeźbiarski, a także do tej pory cały proces twórczy rzeźbiarza nie był dostępny szerokiej publiczności.

 

 

 Dariusz Kowalski KODAR

 

 Podczas trwania akcji rzeźbiarskiej na placu, w specjalnym namiocie, w każdy weekend Magazyn Sztuk – filia Ośrodka Kultury Ochoty zaprasza na bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (od 14.00 do 16.00).

 

Sylwester Ambroziak


 
 Termin realizacji akcji rzeźbiarskiej przewidziany jest od 15 sierpnia do 15 września 2010. Po akcji rzeźbiarskiej, która trwać będzie ponad 4 tygodnie i po uporządkowaniu terenu, 26 września (w niedzielę) nastąpi oficjalne odsłonięcie nowych rzeźb przez przedstawicieli władz miasta i dzielnicy. Towarzyszyć temu będzie poczęstunek dla gości i publiczności.

 

Komisarzami pleneru są artyści rzeźbiarze Dariusz Kowalski i Jacek Muldner-Nieckowski.
Impreza jest objęta patronatem honorowym burmistrza Dzielnicy Ochoty, Maurycego Komorowskiego i dofinansowana przez Biuro Kultury m.st. Warszawy

 

 Teresa Pastuszka - Kowalska

 

 O rozpoczęciu akcji mieszkańcy będą poinformowani dzięki akcji plakatowej. Został również założony blog, na którym będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące akcji oraz zdjęcia i reportaże.  www.artkonfrontacje.blogspot.com

 

Rzeźbiarze zaproszeni do projektu:
1. Sylwester Ambroziak
2. Antonina Wysocka-Jonczak
3. Dariusz Kowalski KODAR
4. Teresa Pastuszka-Kowalska
5. Jacek Muldner-Nieckowski
6. Majid Jammoul
7. Grzegorz Szkopowicz
8. Wiktor Gajda

 


ART KONFRONTACJE

 

Harmonogram planowanych działań/z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia

 

7-15 sierpnia 2010 r.przygotowanie miejsc roboczych dla rzeźbiarzy oraz transport bloków piaskowca na teren pracy

15 sierpnia 2010 r.otwarcie i rozpoczęcie imprezy na Polu Mokotowskich – bez oficjalnej imprezy

15 sierpnia-15 września 2010 r.realizacja projektu – wykonywanie rzeźb

16 września-24 września 2010 r.montowanie skończonych rzeźb oraz rewitalizacja terenu.

26 września 2010 r.oficjalne odsłonięcie rzeźb przez władze dzielnicy i miasta, zamknięcie akcji i poczęstunek dla zaproszonych gości, na terenie placu rzeźbiarskiego – otwarty wernisaż

 

Rzeźbiarze będą pracować codziennie od 9.00 do 19.00. Z każdym z nich będzie można porozmawiać, jak również obserwować ich proces twórczy.-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy